Avís legal

 1. Dades de l'empresa
 2. En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa. Nom: Ebenisteria Montcada Denominació Social: Ebenisteria Montcada SL NIF / CIF: B60483328 Domicili Social: C / Galvani 13, 08224 Terrassa, Barcelona Telèfon: 93 735 26 68 Adreça de correu electrònic: aguilar@ebenisteriamontcada.com

 3. Propietat Intel·lectual
 4. Les webs www.ebenisteriamontcada.com, han estat dissenyades i creades per permetre l'accés als serveis que ofereix l'empresa Ebenisteria Montcada. Li preguem que llegeixi atentament les següents condicions d'ús, subjectes a la legalitat vigent i als principis de bona fe i d'ús lícit per part de l'usuari, i queda prohibit qualsevol tipus d'acció que perjudiqui Ebenisteria Montcada. (Des d'ara Ebenisteria Montcada) i a tercers. El simple fet d'accedir a les nostres pàgines suposa la lectura i acceptació sense reserves. El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.ebenisteriamontcada.com i les www. que Ebenisteria Montcada posa a disposició dels seus clients estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Ebenisteria Montcada i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, dels llocs web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit en document privat estès per la direcció de l'Ebenisteria Montcada a favor de la seva utilització. Queda prohibida, la reproducció, transformació, distribució, i qualsevol altra forma d'explotació dels continguts i elements integrants d'aquestes pàgines. Aquests han estat elaborades per professionals degudament qualificats, per a l'exercici de la seva professió. No obstant, això no els vincula a poder utilitzar-los "en cap cas", en cap dels seus apartats. Els professionals, a l'realitzar-los en Ebenisteria Montcada, han cedit en la seva totalitat la propietat intel·lectual i industrial a favor de Ebenisteria Montcada. L'usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquests llocs per visualitzar-los, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites i / o mostrar-lo en qualsevol altre mitjà. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Ebenisteria Montcada. Ebenisteria Montcada vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari. Qualsevol persona que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Ebenisteria Montcada serà responsable davant dels Tribunals competents.

 5. Protecció de dades de caràcter personal

 6. En el marc de el compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'objecte és garantir i protegir, pel que fa a el tractament dels dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, Ebenisteria Montcada informa els usuaris que: Ebenisteria Montcada ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa vigent. Les Dades de caràcter personal que recull Ebenisteria Montcada són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen degudament registrats a l'Agència de Protecció de Dades, la titularitat correspon a Ebenisteria Montcada. Les Dades de caràcter personal obtingudes en el formulari per al registre de noms de domini són transferits a l'Autoritat o Òrgan Nacional o Internacional registrant competent. Aquesta transferència té com a objectiu, únicament i exclusivament, al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes de cedent (Ebenisteria Montcada) a través del contracte, és a dir, el registre del nom de domini. La recollida i tractament automatitzat de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s'estableixi amb Ebenisteria Montcada, així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació, comercialització (tasca aquesta última sempre identificada com tal) i altres activitats pròpies de l'empresa. Ebenisteria Montcada ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades que es faciliten i, a més, s'han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliten. L'usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts a la LOPD, d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

 7. Diversos
  1. Ebenisteria Montcada utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l'ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia a el seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin al seu ordinador. Quan l'usuari es trobi navegant per les pàgines web de Ebenisteria Montcada el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l'adreça IP del seu ordinador, el dia i l'hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure a la pantalla. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que l'avisi a la pantalla si va a rebre una cookie. L'usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina web www.ebenisteriamontcada.com.
  2. Ebenisteria Montcada podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el seu llocs web, així com la seva configuració i presentació.
  3. Ebenisteria Montcada es compromet a través d'aquest mitjà a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg de l'contingut de les diferents seccions de les webs de Ebenisteria Montcada, produïts com a conseqüència d'un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. Ebenisteria Montcada, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.
  4. Ebenisteria Montcada es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE identificats com a tals, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s'enviï ALS CLIENTS de Ebenisteria Montcada sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i Ebenisteria Montcada, així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació i altres activitats pròpies de l'servei que el client té contractat amb l'empresa.
  5. Ebenisteria Montcada no es fa responsable de l'incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l'usuari en el seu accés a la pàgina web www.ebenisteriamontcada.com i / o en l'ús de les informacions contingudes en el mateix.
  6. Ebenisteria Montcada no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, de les matèries contingudes en aquests llocs web i dels programes que incorporen. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través dels llocs web de Ebenisteria Montcada, per accedir a l'usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de Ebenisteria Montcada; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d'aquesta informació.
  7. Ebenisteria Montcada no es fa responsable de l'ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d'aquesta entitat, apareguin en les lloc web www.ebenisteriamontcada.com.
  8. Ebenisteria Montcada es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud de l'contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir des www.ebenisteriamontcada.com -.
  9. Ebenisteria Montcada no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat de obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
  10. En definitiva, l'Usuari és l'únic responsable de l'ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en els llocs web www.ebenisteriamontcada.com